Familie, vrienden en bekenden,

Vandaag heeft overleg plaatsgevonden te Zwolle en wij willen jullie tussendoor graag op de hoogte houden omdat de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen! Weekbericht volgt later.

 

Verslag overleg neurochirurg Dr.Pondaag, Sophiaziekenhuis, Zwolle, 23 mei 2001, 16.45 uur. Aanwezig Nieske, Willy en Jetze.

Uitleg onderzoeken afgelopen week.

1. MRI

De MRI ziet er beter uit dan vijf weken terug. Het vermoeden dat het gaat om een bloeding hoog in het ruggemerg wordt hiermee bevestigd. De afwijking is minder groot. Hersentumor geeft geen blijk van teruggroei. Wel is te zien dat er sprake is van een vochtophoping, hetgeen de verklaring zou kunnen zijn van een verminderde reactie (afgelopen week) en braken. (afgelopen nacht en vanmorgenvroeg)

2. EEG

Het EEG onderzoek geeft een "verstoord" beeld. De grote hersenen vertonen geen afwijking, het probleem wordt veroorzaakt door de hele lokale laesie tussen ruggemerg en hersenstam.

3. Overige testen

- Netvliesreactie is o.k. (signalen van ogen naar hersenen lopen boven plaats van schade langs)

- Gehoor rechts nihil, gehoor links niet optimaal

- Arm rechts goed reagerend op prikkeling, links slecht zoals al het geval was na derde hersentumor operatie afgelopen december

- Been links geen goede reactie

4. Hoe verder?

In principe is vandaag groen licht gegeven voor een opname in "Het Zonnehuis Zuidhorn". Opnamedatum dinsdag a.s. 11.00 uur. Dr.Pondaag wil echter nog enig voorbehoud maken ten aanzien van de geconstateerde vochtophoping. Blijven de reacties "mat" of worden ze nog minder dan wordt overwogen om een pompje aan te brengen om het overtollige vocht af te voeren. Dit zou desnoods aanstaande maandag nog kunnen voor vertrek naar Zuidhorn. Mogelijk zal Zuidhorn uitgesteld moeten worden.

Blijft Marjan stabiel, dan gaat ze dinsdag naar Zuidhorn. Indien zich daar problemen voordoen, gaat Marjan alsnog terug naar Zwolle. De komende vier weken onder verantwoordelijkheid van Dr. Van den Brink, daarna is Dr.Pondaag weer terug van z'n verdiende vakantie. Het geeft wederom een gerust gevoel dat Zwolle zich er niet van "af" maakt. Marjan is en blijft patient van Pondaag.

Indien het verblijf in Zuidhorn goed verloopt wil Pondaag haar over een paar maanden een aantal dagen opnemen in het Sophiaziekenhuis om dezelfde onderzoeken opnieuw te verrichten. Op die manier is de ontwikkeling goed in kaart te brengen.

Eindsituatie herstel locked in syndrome 1 tot 2 jaar te rekenen.